Merete Hodne krever 10 milliarder kroner fra Facebook

Facebook sensurerer og banner i vilden sky

Merete Hodne har stått i frontlinjen for Ytringsfrihet og rett til å bestemme egne kunder i noen år nå med flere runder i rettsvesenet. Den saken om Løgnaslaget og deres «Nazifrisør»-revy-innslag ligger nå i innskuffen til Høyesterett for mulig behandling der.

Les videre

Vi holdes av parasittiske existenser utenifra

  • …jeg snakker ikke om utenfor vårt land ei heller om andres land!
I Have Come Here to Chew Bubblegum and Kick Ass

Innlegget er skrevet av Audhild Østgård.

-Disse parasittene melker oss, feeder på oss, skaper redsler og
aggresjon i oss, splitter oss, holder oss stadig okkupert med trusler,
konflikter og info om kommende politisk framførte kriger og
krigshandlinger!

Les videre

Kampen for Ytringsfrihet er en Kamp mot Jødenes Maktposisjoner. Jeg tar Kampen!

Jøder står bak Ødeleggelsen av de Nordiske Samfunn

Ytringsfrihetsforbundet + Resett = Feighet i Potens. I den Orwellianske Tankeforbrytelses-prosessen i Austre Telemark Tingrett i dag mot meg var det mye å lære om Ytringsfrihet kontra §185 og annen rettspraksis og -anvendelse. Hvor var de Impotente Feigingene i YFO?

Les videre