Aldri Glemme, men gjerne Tilgi de Norske Forræderne som hjalp AngloZionistene under WW2

Britisk/Norsk MTB som Mordere av Sivile Nordmenn

Resettskribentene fortjener de kallenavnene kulturmarxistene setter på dem som Kloakkrotter, bedritne et eller annet og lignende. Denne gangen er det den historieløse hykleren, John M. Johansen, ute og demonstrerer Cognitiv Dissonans og Jødesleiking i Globalistenes tjeneste.

Les videre

Resett V/Halvor Næss: Endelig en som ser at Nasjonalismen ~= Nazismen

Nasjonalisme ~= Nazisme – Skjermdump med modifikasjon

Fra artikkelen til Halvor Næss: «Det viktigste argumentet mot nasjonalismen i dag er at den forbindes med nazismen og fascismen. Dette er ikke helt uten historisk sannhet, men de fleste suverene nasjoner har hverken vært preget av fascisme eller nazisme, og det var suverene nasjoner som bekjempet disse ideologiene.»:

Les videre

Gulag-Arkipelet – Jødestyrt Arbeids- og Utryddelses-system

Tre av de jødiske Mordersjefene i Gulag-systemet

I går, den 4. mai 2019, traff jeg folk fra et av de baltiske landene som kunne snakke russisk fra skoletiden i landet sitt da russisk var obligatorisk å lære. Siden jeg har lært meg litt russisk sa jeg noen setningeer hvorav «Jeg er glad i Russland og Putin» ble svært ille mottatt. De kontret med det russofobiske mantraet propagandaen har lært dem de siste årene om at Putin og Russland var det samme som Gulag-arkipelet og derfor måtte hates.

Les videre

Adolf Hitler – Selvstendighets-partiet: Felles front mot internasjonal verdensfinans og global kulturmarxisme

General Patton: Vi nedkjempet feil Fiende – Skjermdump

Overskriften til Selvstendighetspartiet sin artikkel hos Resett brakte tankene mine over til forbildet i kampen mot Kulturmarxisme (Judeo-Bolsjevisme) og Judeo-Kapitalisme; Adolf Hitler:

Les videre

MSM hater Ytringsfrihet og Demokrati – Kommentarfeltene stenges

Nordlys Hater Ytringsfrihet og stenger Kommentarfeltet – Skjermdump

Det er ingen som i praksis hater Ytringsfriheten og Demokratiet mer enn dem som får penger av Staten til å opprettholde dem. Vel, egentlig får de penger fra Staten for å holde all opposisjon i sjakk, men slik sier de det ikke.

Les videre