22. juli – Breivik; Kristenzionistisk Frimurer og Eurabia

Breivik; Kristenzionistisk Frimurer i Kamp mot Eurabia

I forbindelse med at jeg ble innkalt som «forsvaret»s vitne i rettsfarsen mot Breivik i juni 2012 satte jeg meg grundig inn i en del forhold i og rundt saken og la det ut på nett som en serie artikler.

Det gikk opp for meg i kveld da jeg skummet media-forsider på nett at det var jo årsdagen for Breivik sin aksjon og dermed linker jeg opp denne artikkelsamlingen slik at de som vil kan se de tankene jeg gjorde meg for 7 år siden:

Samleside for Breivik-aksjonen på Vigrid

Ta debatten her på bloggen. Det er mer ved aksjonen og bakgrunnen for den enn MSM forteller.