Akroma – Yngve-Frey – Cuckservativ Strategi av den dobbelt Potente

Yngve – Inge – Frøy (Frey) Fruktbarhetsgud

Jeg måtte le og sjekke at det ikke var 1 april da jeg leste artikkelen «Råd for Høyresiden» skrevet av den dobbelt potente mesterstrategen-Yngve Frey.

Akroma’s Yngve-Frey: «Råd for Høyresiden»

Bare for å gjøre det klart så har jeg stor respekt for Akroma sin Johan Slåttavik og mener han skriver flotte artikler om aktuelle temaer. Noe av den respekten kommer også av at han bruker eget navn slik Nordiske Menn skal gjøre.

Folk som gir seg selv Nordiske Gudenavn og da Fruktbarhetsguden Frøy i dobbelt betydning, altså at vedkommende er dobbelt viril, finner jeg direkte latterlig. Mye tyder på at det motsatte er tilfellet.

Vedkommende Yngve-Frey presenterer seg i tillegg som Høyresidens strateg og rådgiver, selvsagt «Den rette Høyresiden» sin nye sjefsstrateg og rådgiver gjør det hele dobbelt latterlig. Men, bevare meg vel, det er jo nettopp slikt som gjør at Nasjonalkonservative omtales som Cuckservative.

Jeg tillegger kanskje Yngve-Frey ambisjoner og mål han ikke har, men det virker som han vil samle hele «Den rette Høyresiden» med Akroma som nettavis og seg selv som bakgrunnslederen.

Det er i så fall et snodig valg og virker mer som en distraksjon og avleding av de personene som gjennom mange års innsats virkelig har oppnådd å samle folk og kan vise til at nettavisen deres har oppslutning.

Jeg tenker her på Politisk Ukorrekt med mange tusen tilhengere på sosiale medier og en nettavis «politiskukorrekt.org» med ranking på Alexa pr nå på 3.461.386. Til sammenligning er ikke Akroma registrert med noen rank på Alexa pr i dag.

Mitt råd er at Slåttavik og «Den Dobbelt Potente» tar med seg Akroma og slår seg sammen med eller rettere sagt melder seg til tjeneste hos Politisk Ukorrekt under Marx sin parole lett omskrevet: «Cuckservative i alle land – Foren Dere!»

Lykten.no burde gjøre det samme.