Alliansen (og SIAN) med standard tabbe innen Nazibevegelsen: Null siling – Null elitetrening

Alliansens 1. kandidat i Vest-Agder: Useriøst av Alliansen

Definisjonen på en tulling er at han eller hun gjentar den samme handlingen og hver gang håper på et annet resultat.

Ved sine valg av kandidater til neste års stortingsvalg ser det ut til at Alliansen har gått i samme fellen.

Dan-Eivind Lid sin problematiske bakgrunn

Det virker som om lederne i Nazibevegelsens mange små grupperinger har så store problemer med rekruttering at alle som kommer får en plass i fremste linje.

Det virker som om dagens ledere ikke engang har gjort forsøk på å sette seg inn i denne problemstillingen. De burde starte med Katrine Fangens forskning blant nynazister på 1990-tallet som resulterte i en doktoravhandling hun fikk Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje i Gull for.

Katrine Fangen sitter, sammen med Tore Bjørgo, i den fanatiske antipatriotiske hatgruppen C-REX på Oslo Universitet.

Tipset om siling og eliteutdannelse av kadrer går til blant annet SIAN og Alliansen som begge kjørte fram Lid.