Alliansen som Qlovner – Degraderer SIAN sin Kamp mot Islamisering av Norge

Alliansen sine Qlovner – Fra Alliansens FB-side

Alliansen skal liksom late som de er et seriøst politisk parti, men det lykkes de dårlig med. Qlovner ler man av, men stemmer ikke på dem.

Men det er vel som forventet når budskapet er «Nasjonalisme med et Smil.«

Vel, jeg verken smiler eller ler, men kommer heller ikke til å stemme på dem.

Litt før jeg scrollet ned og fant Qlovne-bildet kom jeg over et artig bilde med tilhørende tekst hvor Alliansen så til de grader forminsker og Degraderer SIAN sin Kamp samtidig som de skryter uhemmet av sin egen.

Problemet for meg er at jeg i det hele tatt ikke kan se eller har registrert gjennom vanlige åpne kilder at Alliansen fører noen Kamp overhodet. Uansett; her er Alliansen sitt bilde:

SIAN kontra Alliansen – Fra Alliansens FB-side

Merk dere jødestjernen som det grunnleggende problemet. Hvorfor tar ikke Alliansen denne delen av Kampen i full styrke og bredde? Her er den medfølgende teksten til ovenstående bilde:

Alliansen med kvalmt Selvskryt – Fra Alliansens FB-side

Et forhold kommer ganske så klart fram for meg: Alliansen lider som organisasjon eller bevegelse av Kognitiv Dissonans og det ganske så kraftig.

Et annet forhold er at denne degraderingen av SIAN er faktisk og taktisk feilplassert. SIAN har pr idag fått en enorm mediedekning og gjennom det enorm reklame for sitt eget navn og egen sak.

Uansett om man på et strategisk plan kan si at SIAN sitt mål er underordnet andre mål så har SIAN markert seg sterkt og på sitt frontavsnitt fått et mediegjennombrudd.

Personlig har jeg ikke sett fjerten av Alliansen og selvskrytet deres er direkte kvalmt sett opp i mot hva de gjør – eller rettere sagt ikke gjør – sammenlignet med hva SIAN gjør.

Alliansen hadde tjent stort på å gi SIAN sin direkte støtte i form av penger og manneinnsats på SIAN sine demonstrasjoner. Og gjerne bidradd med arbeide som kunne fordele byrdene som i dag stort sett kun hviler på Anna og Lars sine skuldre.