Alternativ Media sprer Fake News

Alex Jones med Jødisk Entourage

Cuckservative Alternative Media virker like kunnskapsløse og femsete som resten av det Cuckservative miljøet.

Under kosepraten sin lørdag den 18. denne måneden hadde Anneli og Ronny en innringer som reklamerte for Alex Jones og hans Endgame video.

Alex Jones er av mange regnet som en jødisk front og mine egne inntrykk av Endgame er at den er avledende falsk propaganda som også sprer viktige jødeløgner om blant annet HoloCa$h.

Vil du sjekke ut de Cuckservative kosepraterne finner du dem på den jødiske propagandasiden Facebook.

Nathanael Kapner om Alex Jones

Skal man først drive folkeopplysning er det viktig å skaffe seg grunnleggende kunnskaper selv. Det mangler tydeligvis Anneli og Ronny.