Ari Behn – Nekrolog – Symbol på Det Norske Folks Selvmord / Drap

Hakekorset som Lykkebringer

En av Vigrids lesere, Ingar Holst skrev denne nekrologen som en kommentar til artikkelen om Ari sitt selvmord. Den fortjener sin egen artikkel:

NEKROLOG OVER ARI BEHN

Negeren tok hans plass
og han døde
Dette blir nordmenns skjebne

Ari Behn var ikke så betydningsfull mens han levde. Kunsten hans skjønte jeg meg ikke noe særlig på, jeg tror den hadde størst verdi for ham selv. Bøkene hans har jeg ikke lest, så jeg kan ikke uttale meg om dem. Jeg fikk med meg at han lanserte en vin, og at han omgikkes en type mennesker jeg ikke har noe til felles med eller synes noe videre om. Giftermålet med prinsessen, jaja, kjærlighet kan være så mangt. Alt i alt, mens han levde var ikke Ari Behn en person som betød noe som helst hverken for meg eller for historien.

Men:

Så med ett tar en neger plassen hans og drar sammen med prinsessen og de tre barna til Behn til julegudstjeneste. Det hele kringkastes på TV. Dette er mer enn det Ari Behn kan tåle og han dør. En statslønnet klovn i prestekrave sier noe hokuspokus, som ikke har noe med den egentlige hedenske julen å gjøre, og uten at klovnen selv skjønner det, fremsier han dødsdommen over den forlatte mannen i Lommedalen. Statskringkastingen sørger for at det skammelige skuet blir bragt rett inn i stuen til offeret i sanntid.

Dette er i høyeste grad symboltungt: En neger tar plassen hans i familien, setter seg i konkret forstand i stolen hans i stuen hans, ligger med konen hans, og skriver bok om ligget, og fratar ham til slutt livet hans. Charles Dickens kunne ikke skrevet dette bedre. Er ikke dette historien om det norske folk? Dette er selve historien med stor H som utspiller seg akkurat nå om vårt lands tragiske endelikt. Om våre eliters forræderi, om vår nasjons fallitt og til slutt tragiske død skulle kunne oppsummeres i én persons skjebne, ja, så må det være i Ari Behns skjebne. Den fremmede kommer inn, sier og gjør utrolig upassende ting, fortrenger det opprinnelige folket, den opprinnelige kulturen og de opprinnelige normene for rett og galt, uten at de som hadde anledning til å gjøre noe gjør noe, uten at de som hadde mulighet til å si noe sier noe, med det resultat at nordmennene dør.

Det er noe illevarslende over at Ari Behns livssløp så tett og nøyaktig følger vår nasjons livsløp. Å gå fra middelmådighet til den ytterste historiske tragedie i ett steg. Akkurat som Norge. Nå har negrene tatt Ari Behn. Hvem blir den neste?

Skrevet av Ingar Holst.