Bjørn Chr. Rødal fra Alliansen på Intermarium-konferanse i påstått Naziregi i Kiev

Støtter Rødal/Alliansen Massemord på Russere?

I Ukriana foregår det broderkrig hvor ukronaziene med støtte fra internasjonale finansoligarker og støttet av USA og andre NATO-land slakter sine egne russiske brødre og søstre i Donbass-republikkene.

I henhold til den anglozionistiske angrepsdoktrinen i retning sentral-Asia går hærveien gjennom Ukraina. For å isolere de to sterkeste europeiske nasjonene, Russland og Tyskland, fra hverandre brukes den flere 100 år gamle strategien Intermarium

Intermarium betyr «mellom havene» og sikter til at landene mellom Østersjøen og Svartehavet går sammen i en union som hindrer Europas samling om aksen Moskva-Berlin. Faktisk den eneste aksen som kan gi Europa et selvstendig liv overfor de store globale maktene som USA (AngloImperiet, Kina, India og Araberlandene).

Dette Intermarium er idag støttet aktiv av angrepslandene i NATO med de Anglozionistiske statene i tet. Det er Det Anglo-Zionistiske Imperiets hovedstrategi for ødeleggelse av Europa.

I siste halvdel av oktober i år ble det i Kiev holdt en serie møter under navnet Paneuropeisk seminar hvor deltagere fra mange land deltok. Konferansen ble arrangert av ukrainske krefter tett knyttet opp mot nazibataljonene som bedriver brodermord i Donbass og utryddelse av russisk kultur og språk i hele Ukraina.

En undertrykkelse og forfølgelse som har kostet mange titusener drepte og sårede og langt over en million fordrevne. I tillegg har Kievjuntaens vanstyre ført til at flere millioner ukrainere har måttet søke utenlands for arbeide.

Den norske nettavisen Filter Nyheter har intervjuet Rødal etter reisen og gitt han tilsvarsplass i nettavisen noen dager senere.

Her møter Alliansen-nestleder kjente nazister – holdt tale om «brorskap»

og her er Rødal sitt tilsvar:

Tilsvar: – Filter Nyheter valgte å sverte meg, dette er ikke journalistikk men politisk aktivisme

Personlig kjenner jeg ikke Rødal og hva han står for, men utifra tilsvaret hans virker han som enten en historieløs naiv tulling eller en slu politiker som gjerne spiller flere hester samtidig.

Hvis talen det vises til hos Filter Nyheter er på nett tar jeg med glede imot tips om den.