Bjørn Ditlef Nistad tildeles den 1. Ytringsfrihetsprisen av YFO

Nistad 1. stipendiat

Helge Lurås gjør enkle ting på en enkel måte og det er en god beskrivelse av å være genial.

Nettavisen Resett er enkel og har lagt seg i et segment innenfor den vedtatte PK-rammen samtidig som nettavisen utfordrer de gjeldende grensene og utvider sakte, men sikkert også PK-rammene. Til fordel for alle oss andre som befinner oss utenfor rammene.

Det siste utspillet var etableringen av det nye religiøse samfunnet som heter Ytringsfrihetsforbundet, YFO. En av vedtektene der handler om å dele ut priser for Ytringsfrihet. Den første er kunngjort hos Resett i dag og gikk til min største favoritt blant Resett’s bidragsytere; Bjørn Ditlef Nistad:

Helge Lurås i Resett om tildelingen

Nistad har gjort mer enn noen andre i «borgerlige» kretser for å balansere det norske synet på Russland og president Putin og det har kostet han dyrt. Jeg gratulerer Nistad med prisen og Lurås med valget.