Blir vi nødt til å starte vårt eget parti, dere?

Øystein Steiro Sr. med opprop i Resett:

Blir vi nødt til å starte vårt eget parti, dere?

Resett har utviklet seg raskt til å bli det nye sentrum som gravitasjonskreftene trekker til seg de verdikonservative fylkingene som også Vigrid og jeg tilhører.

Det gleder meg stort å følge med på den urolige og utålmodige stemningen både blant artikkelforfattere og i kommentarfeltet. Folk vil at noe skal skje og at noe må skje og aller helst i går. Jeg skrev om Sverre Høegh Krohn sin oppfordring om å starte en militant kristen bevegelse, men jeg blir overrasket hvis han gjør noe med det. Sutre er lettere enn handling.

Utspillet fra Øystein Steiro Sr. har jeg derimot større tro på vil bli gjort noe med av initiativtageren. Politisk parti er dog noe mere kjent og jordnært enn ny religiøs bevegelse selv om det siste kunne hatt større betydning over tid.

Men hvorfor foreslår Steiro dette når en av hovedaksjonærene til Resett sto fadder for et nytt parti, Alliansen, som allerede har deltatt i det siste Stortingsvalget, og er i ferd med å bygge opp organisasjonen sin. Formann Lysglimt har ved flere anledninger vist seg både aktiv, talefør og i stand til å få medieomtale.

Hvorfor melder ikke Steiro seg inn i Alliansen og finansierer en annonse hos Resett for å verve medlemmer???? Her er det på sin plass å stille spørsmål. Er Lysglimt ikke stueren nok siden han har tirret en av sjefsjødene i Norge, Ervin Kohn, på seg med beskyldninger om antisemittisme? Lysglimt ble nevnt ved navn i ARS sin «Nazirapport 2018», men det ble jo også Resett.

Alliansen til side foreløpig. Nå dreier det seg om Steiro sitt opprop. I skrivende stund har stemningsmålingen i Resett-artikkelen registrert at 92% av avgitte 2551 stemmer mener vi trenger et helt nytt parti. Det er allerede halvparten av det som trengs av underskrifter for å kunne stille i Stortingsvalg på landsbasis. Og det bare på interessevekkeren.

Da er det bare å vente og se. Jeg har forøvrig meldt min interesse:)