JØDEN ERVIN KOHN, DET MOSAISKE TROSSAMFUNN, -krever dyremishandling i jødedommens navn!

Med svart-kjelen på tur i heime-skogen til Audhild

Monstre fra helvetet setter seg selv over de stakkars dyra i industrilandbruket!
Vi har heller ikke noe å være stolte av når det gjelder den slakteprosessen vår kultur bygger på via det nærmest monopoliserte, politisk anvendte Nortura!

Les videre

ATOM-VÅPEN MEG HER, OG KJERNE-KRAFT MEG DER – Moder Jord ER og forblir vår store, fruktbare Moder!

Granatepleblomst i Audhilds hage

Nå har mange blitt så livende redde for å leve på denne planeten at de i neste omgang blir svært lette å kontrollere og å styre!
Det kjøres på med skremselspropaganda samtidig som vekst-økonomien og det vanvittige og unødvendige forbruket vårt IKKE blir nok fokus-satt!
Tvert imot!

Les videre

HVA HJELPER DET DEN SOM HAR EROBRET HELE VERDEN ….og under veis mistet sin SJEL?

Riddersporene i Audhilds hage

Ja, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, den som setter seg opp imot maktapparatet som pr nuh også har definisjonsmakt over vår felles historie og det meste annet i tilværelsen
…vil bli «tatt»
Den som opponerer kraftig og tydelig imot deres oppleste og vedtatte sannheter, blir naglet!

Les videre

THE GREAT REPLACEMENT

Ildebrann i forstavna
ved Hitterdalsvannet!

Jeg fatter ikke at det er mulig å fjerne ett nederlag og framføre ett nytt, feks via oppfordring til å stemme FNB (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)
Tenk at det er så utrolig få som har skjønt at hele det politiske systemet er korrupt og IKKE arbeider/kommer til å arbeide for folket!

Les videre

Vi holdes av parasittiske existenser utenifra

  • …jeg snakker ikke om utenfor vårt land ei heller om andres land!
I Have Come Here to Chew Bubblegum and Kick Ass

Innlegget er skrevet av Audhild Østgård.

-Disse parasittene melker oss, feeder på oss, skaper redsler og
aggresjon i oss, splitter oss, holder oss stadig okkupert med trusler,
konflikter og info om kommende politisk framførte kriger og
krigshandlinger!

Les videre