Cognitiv Dissonans hos Cuckservative Tapere – også kalt Nasjonalkonservative

Veslemøy Lian – leder i Ytringsfrihetsgjengen

For snart en måned siden la jeg ut en artikkel med overskriften «Cuckservativ Nazisme og Rasisme eller bare Historieløse og Naive???» som jeg har fått spørsmål om hva jeg bygger kritikken min på.

Her er artikkelen min:

Cuckservativ Nazisme og Rasisme eller bare Historieløse og Naive???

og her er videoen Veslemøy som laget kritikken min er basert på:

Veslemøy Lian hos Alternativ Media. Cognitiv Dissonans ødelegger for de Cuckservative

Jeg gir ordet først til Veslemøy hentet fra videoen over slik at du kan sjekke det selv direkte. Jeg starter på 4:38 med Veslemøy’s indignasjon over at motdemonstrantene i Lillestrøm kalte henne «Nazist» rett opp i ansiktet hennes. Jamen Veslemøy da, kan du ingen historie overhodet? I deres øyne er du og dine meningsfeller Nazister med stor N som N i Nasjonalisme = Nazisme. Så enkelt er det.

Og de kulturmarxistiske motdemonstrantene får nøyaktig den reaksjonen fra Veslemøy de venter og håper på. Naive og historieløse Cuckservative går rett i fellen hver eneste gang.

Veslemøy går direkte i forsvar og angriper Nazismen med henvisning til at under den 2. verdenskrig var det Nazister i Norge og viser til den nasjonalkonservative Nazisten Vidkun Quisling og hans Nasjonale Samling basert på samfunnsideer dagens Nasjonalkonservative drømmer om å gjeninnføre.

Velsemøy går hardt ut og kaller Nasjonal Samling-folket for «Landssvikere». Det er en idiotisk formulering siden du ikke kan svike et land. Derimot kan du svike et folk. Og der har dagens Cuckservative et enormt dialektisk problem. Skifter de Cuckservative taperne ut ordet «Land» med ordet «Folk» så går de over fra å være snille og greie til å bli Nazistiske Rasister av «verste» slaget. «Verste» utifra Jødesidens vinkel – «Beste» utifra min og enhver etnisk bevisst patriots vinkel.

De som svek Folket under den 2. verdenskrig var de som valgte side med den internasjonale jødedommen i dens globale kamp mot enhver form for europeisk nasjonalisme og nasjonalkonservatisme. Veslemøy Lian og hennes naive og historieløse meningsfeller støtter datidens Folkesvikere og utgjør dagens Folkesvikere. De er en skam for det etniske norske folket og går den internasjonale jødedommens ærend i å knuse det norske folket og vår sivilisasjon og kultur.

Veslemøy kaller de jødiske medløperne og folkeforræderne «Motstandsfolk» og blir derfor en etterplaprer av den internasjonale jødiske seierherrens hatpropaganda med sikte på å knuse enhver opposisjon i starten.

Veslemøy Lian og Alternativ Media melder seg med det inn i den globalistiske jødedommens propagandasystem og jobber for våre dødsfiender med sikte på å knuse enhver gjenoppståelse av den nasjonale idé basert på et folk og dets Folkefellesskap. Slik Vidkun Quisling og hans Nasjonale Samling baserte seg på.

Og som dagens Cuckservative sier de gjør, men i praksis motarbeider.

Med det som utgangspunkt er resten av Veslemøy’s video hos Alternativ Media en serie med sutring og er et glimrende eksempel på de Cuckservatives Cognitive Dissonans: De hylder seierherrene fra den 2. verdenskrig, men liker ikke resultatet av den.

Veslemøy Lian, Alternativ Media og deres meningsfeller blir dermed en patetisk gjeng som sager av den greinen de selv sitter på og løper villig jødesidens ærend i deres mål å knuse Folkebasert nasjonalkonservative i starten.