Cuckservativ rokkering – Stig Andersen: Lysglimt Jødehater – Demokratenes styre = Pill Råttent

Stig Andersen (x-SIAN-sjef) skifter parti

Bølger i det Cuckservative vannglasset. Stig Andersen er fornærmet og skifter fra Demokratene til Alliansen.

Alternativ Media intervjuer Stig Andersen i anledning av at sistnevnte skiftet parti fra Demokratene til Alliansen:

Såret ego – skifter parti

Mens Demokratene er et kristen-zionistisk Israel-First-parti er Alliansen fremstilt i masse-media som et parti for jødehatere, holocaustfornektere, anti-Israel’ere og dyrkere av superglobalisten, imperialisten og jødesleikeren Trump. Det henger ikke helt på greip, men slik er Alliansen.

Alternativ Media gjør en god jobb og er klart blitt flinkere siden oppstarten og lar Stig få svare utfyllende uten avbrudd samtidig som intervjuerne får fram det som er verdt å nevnes.

Stig benytter anledningen godt og gir oss et lite innblikk i den Cuckservative mentaliteten innen partiene. Demokratenes styre omtales som Pill Råttent, kunnskapsløse og konfliktskye.

Selv er Stig såret over behandlingen han fikk da Demokratene valgte å satse alt på de nye FRP’erne med Kent Andersen i spissen. Det er forståelig. Både at Demokratene går inn for tungvekterne fra FRP og at Stig er såret og vonbroten og skifter til grønnere enger.

Så langt er dette en intern rokkering i et Cuckservativt nullsum-spill uten betydning i det hele tatt.

Alliansens og de andre Cuckservatives utfordring ligger i den flytende situasjonen Covid-nedstengingen og Islamiststøyen rundt SIAN har ført til. Og hva det siste angår kan Stig gi et positivt bidrag til Alliansen med sin kjente fortid fra SIAN.