Cuckservative Allianse-politikere virker kunnskapsløse og tafatte

Cuckservativ tapersvada i over en time

Alliansen-AfN og alle «politikerne» der vil bli bedømt utifra hva eier og leder Lysglimt gir uttrykk for offentlig.

Og mye av det Lysglimt går ut i full offentlighet med er reinspikka Nazi slik som HoloCa$h-benektelse, antijødisme om jødenes makt samt raseblandingsmotstand med mere.

Uansett hva Stig Andersen måtte mene om alt dette så hefter det ved han og alle de andre som står på Alliansens valglister.

Det smarteste de derfor kan gjøre er å skaffe seg nok kunnskap til å gå full Nazi på alle disse spørsmålene og flere til. De vil jo likevel stemples som det.

Dette har de Cuckservative Alliansefolkene tydeligvis ikke forstått riktig ennå. Her er Zio-Stig Andersen i en over en time lang monolog-video. Gørr kjedelig, men gir et innblikk i hvordan Cuckservative zio-tapere tenker:

Zio-Stig bør gå full Nazi

Lysglimt må skolere Alliansefolkene. Pr. i dag er det ren utdritings det de bedriver.