Cuckservative Idioter – Historieløse Redskaper for Fienden

Pernille Vermund – Jødene knuste Ytringsfriheten, angrip dem i stedet Skjermdump

Et av disse microvitsepartiene, Nye Borgerlige, har kopiert sitt danske forbilde med samme navn og skal vise tøffhet i Norge. De feiler stort.

Det er ikke ofte jeg er innom jødesleikende søppelblogger som Rights, men jeg fant da en artikkel av interesse der:

Pernille Vermund – Historieløst og Hjelpeløst

Jeg regner med at du som leser dette ikke engang har hørt om Nye Borgerlige. Vel, du har ikke gått glipp av stort. Nye Borgerlige må vel være noe av det mest reaksjonære drømmeprosjektet som har sett dagens lys i Norge.

Basisideen og den historiske personen partiet har hentet ideene sine fra er 1870-tallets store tysker Otto von Bismarck. Her er hva partiets stifter sier om den saken:

Otto von Bismarck – skaperen av Nasjonalkonservatisme

Otto von Bismarck var en av Europas fremste statsmenn som samlet Tyskland og reformerte landet til den konkurransekraftige nasjonen de raskt ble. Etter at keiser Wilhelm II hadde ødelagt landet under den 1. verdenskrig steg det en ny stor statsmann opp av asken; Adolf Hitler som gjenopptok Otto von Bismarck sitt arbeide og gjennomførte hans sosiale ideer og programmer.

Så for å være litt mer moderne burde Nye Borgerlige heller utrope Adolf Hitler til sin historiske helt og forbilde.

Tilbake til dagen og Pernille Vermund i Rights. Fra artikkelen:

Og Vermund understreker følgende:

Oss, uansett opprindelse, setter friheten for det talte ord høyere enn religiøse dogmer, og dem som tar seg rette ved å true, overfalle og drepe i deres guds navn.

Hvis dette var sant så ville Jødene og deres maktsystem være den naturlige målgruppen Nye Borgerlige skulle bekjempe som hovedfiende. Jødene har jobbet hardt i lang tid med å knuse Ytringsfriheten i verden generelt og Europa spesielt og nettopp Frankrike var et av hovedlandene de lyktes i.

LICRA ble etablert i Paris for snart 100 år siden og deres jødiske parasittisme har gjennomsyret hele Europa slik at å snakke om å forsvare Ytringsfrihet er idioti.

Da må vi først gjeninnføre Ytringsfrihet og det går ikke før Jødenes makt er knust.

Så vil Pernille Vermund og de andre Bismarck-dyrkerne i Nye Borgerlige lykkes så angrip vårt folks hovedfiender og ødeleggerne av europeisk demokrati: Jødene. Når de og deres makt er knust kan alt annet ryddes kjapt og effektivt opp i.