Cuckservative Nazimiljøet sutrer over Nazikobling – Hva med Alternativ Media???

Nasjonal Kamp og Vikingprofilering

Sist lørdag, 19.september, hadde Anneli og Ronny i Alternativ Media en ny sutresending hvor de klaget sårt over Nazistempelet.

Jeg har flere ganger trodd at bunnen var nådd innenfor Cuckservativ sutrng, men sannelig er det stadig lavere nivåer.

Nå er det ikke jeg som har definisjonsmakt her til lands om hva begreper betyr og hvem som faller innunder dem, men jeg har nå den oppfatning at profilerer man seg som Norsk Nasjonalist, trekker fram Vikinglignende skarpvåpen og norske flagg så er man Nazist uansett under hvilket navn man forsøker å selge seg og budskapet.

Alternativ Media v/Anneli og Ronny
Alternativ Media sutresending 19.9.2020

Vel, hva sier du? Er Alternativ Media en Nazigruppe eller er de bare historieløse og uforstående Cuckservative sutrepaver? Eller er de noe helt annet???