Cuckservative Norske Ytre Høyre – Feighetens Servile Tjenere

Fra «Revolusjon NÅ!» til Feig Underkastelse

C-REX minner om T-REX og har omtrent samme posisjon i dagens sosiale PK-samfunn som navnefetteren T-REX hadde i Dinosaurenes tidsalder.

To av «forskerne» hos C-REX, som er en del av universitetet i Oslo, har laget en rapport om hvorledes Ytre Høyre ser på Anders B. Breivik i anledning 10-års-jubileet om et par uker.

Konklusjonene deres er som forventet når vi kjenner til hvordan det såkalte Ytre Høyre uten unntak enten er direkte jødestyrte eller opprettet og fungerer som kontrollert falsk opposisjon.

Breivik-rapporten fra C-REX

Fra rapport-sammendraget: «We propose that the strength of the macro-cultural taboo against violence provides an overarching explanation, mediated by three taboo-related mechanisms referred to as contagion, rebellion, and decoupling. In regions where the taboo against violence is strong, most future support for right-wing terrorism will probably continue to manifest itself through anonymous online spaces, while the more organized far right will continue distancing itself from taboo violators to avoid becoming (complete) social and political pariahs.»

Jeg har uthevet det viktigste elementet med fete typer og her er en norsk oversettelse av det: «Styrken i det makro-kulturelle tabuet mot vold gir oss en overordnet forklaring.»

I Norge har vi et slikt tabu, men det gjelder selvsagt bare potensielle motstandere av den jødiske makteliten og deres lakeier. Vold utøvet av dem som støtter Jødemakten hyldes og gjøres til Helter med gater og annet oppkalte etter seg. Og forfremmelser, som Jens «Slakteren fra Libya» Stoltenberg som ble utnevnt til NATO-sjef for slaktingen.

Ytre-Høyre er derimot så feminisert og homofilisert at de fremstår åpent som talspersoner for prinsipiell ikke-vold. Som Lysglimt i Alliansen og forøvrig hele resten av kvasi-Nazi-miljøet.

Julie Dahle tar i en artikkel i Rights for seg dette med Ytre Høyre’s avvisning av vold med referanse til C-REX-rapporten:

Ikke-Vold hos norske Ytre-Høyre

Julie Dahle sin artikkel er enkelt og greit skrevet og lett å lese med flere gode poenger.

Nordfront sin Frihetskamp har også skrevet om C-REX-rapporten og konklusjonen og argumentene der bekrefter til fulle oppfatningen av hele Ytre-Høyre som en jødesleikende feminisert Cuckservativ femsebevegelse uten noen form for unntak:

Feminin (feig) vinkling fra Nordfront

At Rights og Alliansen ved Lysglimt fremmer prinsipiell ikke-vold skal ikke forbause noen, førstnevnte fordi det er kvinner som driver Rights og sistnevnte fordi Lysglimt ble godt betalt (kr. 250.000) da han fikk Alliansen av Dobloug for å starte et parti som skulle avlede etnonasjonal rekruttering vekk fra Vigrid.

For å forstå Nordfront derimot må man grave litt dypere og se på etablering, forspill og utvikling. Bildet øverst viser noe av det: Fra Revolusjon NÅ! til artikkelen deres som er linket over.

Noe mer feminint og feigt enn det budskapet Nordfront der presenterer seg med skal man lete lenge etter hos folk som samtidig preker om Revolusjon NÅ!

Jeg anbefaler å lese artikkelen selv om den er skrevet noe oppstyltet for den gir gode poenger om hvor feminin og feig tenkingen er.