De Slavo-Ariske Vedaene – Vi Introduserer Perun’s Visdoms Bok

Swastika – Hakekors – Gammelt arisk-vedisk symbol

Gjennom våre slaviske brødre i Øst kom det for få år siden ut en samling bøker som kalles De Slavo-Ariske Vedaene. På engelsk blir søkestrengen [Slavonic-Aryan Vedas] eller [Slavic-Aryan Vedas]. I et nøtteskall kan man si at dette er «Vedaene før Vedaene,» eller «De Nordiske Vedaene,» altså en samling hellige skrifter fra våre hvite forfedre som er enda eldre enn de indiske eller hinduistiske vedaene, og samtidig mer relevante for vår hvite rase og dens fremtidige overlevelse.

Ordet veda kommer fra den nordiske/slaviske/russiske roten – og runen i runesystemet Ka’runa – «vedy» som betyr viten, å vite (på svensk: att veta), visdom, kunnskap.

Det sies at det eksisterer 9 bøker i alt som sammen utgjør De Slavo-Ariske Vedaene. Og at disse bøkene eksisterer i form av plater av edelt metall risset inn med runer, strengt bevoktet gjennom generasjoner noe sted i Russland. Alle disse 9 er ikke offentlig tilgjengelig i dag, men noen av dem er – og er gitt ut på russisk av Alexander Hinevich og hans Ynglinge-kirke i en boksamling på fire bøker, dvs. den er nå nylig blitt til fem.

De Slavo-Ariske Vedaene; boksamling

Publiseringen av denne boksamlingen kombinert med Hinevich’s offentlige aktivitet i forbindelse med foredrag o.lign., resulterte i at Hinevich ble forvist til fengsel i 1.5 år og at bøkene han utga havnet på den russiske listen over «ekstremistisk litteratur,» altså bøkene er mer eller mindre forbudt i Russland idag. Det utslagsgivende for forbudet og fengselsstraffen ser ut til å ha vært gjengivelsen av et av guden Perun’s bud som sier: «Ikke ta kvinner med svart hud til brud, for du vil vanære ditt hjem og ødelegge din slekt.»

Alexander Hinevich, staves også Kinevich

Vi presenterer idag en introduksjon til én av de ni bøkene i De Slavo-Ariske Vedaene som bærer nettopp guden Peruns navn: Peruns Visdoms Bok.


Perun’s Visdoms Bok

Perun

Kort introduksjon til guden Perun

Han er en av våre hvite forfedre som i likhet med Odin ble til gud og vokter over og hjelper vår Hvite Rase. Men han er mye eldre enn Odin og kan så og si betraktes som «Odin’s tipp-oldefar.» Han er godt kjent i slaviske land, men stort sett glemt i de germanske/ariske. Frem til i dag.

Og: Våre gamle Slavo-Ariske guder og gudinner er så mange og mangfoldige at det er ofte vanskelig å si hvilken som er best eller høyest, men man kan allikevel trygt si at Perun rager som en av de aller høyeste; som en Far for vår rase og en vi vender oss til når vi har store problemer.

Og store problemer hadde vi, ifølge Vedaene. Så store at Perun for omkring 40 000 år siden kom i sin Vaitmana (også kalt Vitamana; romskip – Hinduene sier Vimana) hit til Midgard-Jord for å bringe oss advarsler om fremtiden og gi oss bud for hvordan vi skulle leve.

Utdrag fra Perun’s Visdoms Bok

4. (4). og 5. (5).

Sa den alltid-vakre Guden (Perun):

«Jeg kommer fra Urai-Jord, fra den Himmelske Svarga, der Lys-Yrien flyter, i hagene til Vyrija, ved den Himmelske Åsgard.

Jeg er Perun Tordenbringeren, Svarog’s sønn.

Hør dere folk og krigere av Menneskeslekt mine ord, hør mine ords lærdommer.»

Ratibor, kriger fra ætten Svetarus, spurte Perun: «Fortell, Lys-Høvding, finnes det død for krigere av vår ætt?»

Perun svarte så: «Det finnes ingen død for krigere av den Himmelske Ætt. Enhver synlig eller skjult tvil i hjertet vil tilgis av guden Vyshen, forsvareren av verdener, (og) Svarog’s far og min farfar, den beste av de viseste, vil tilgi.

Jeg vet, evig er All-Visheten til Gudene. Den som ble en lærer, om han så lærte Det Store Mysteriet, er ikke fordømt av Gudene, for det finnes ingen død for disse.»

Hvordan man skal tolke disse utsagnene, lærdommene, er utfordrende for et moderne menneske idag. Vi mangler sikkert «nøkler» for å forstå ting som engang var en selvfølge. I tillegg går meningen tapt i noen grad gjennom oversettelsen – først fra runer til russisk, og så fra russisk til engelsk – og så videre til norsk.

Som i verset over kan «lærer» forstås som «ekspert» eller «erfaren»; en som har vært gjennom hele mølla og hver kvern-stein og lært sin lekse, med alt det innebar. I kristen forstand kanskje en «synder,» men i arisk/vedisk forstand: en som har lært. Hva Det Store Mysteriet er, kan vi ikke på dette tidspunkt våge konkludere om.

Perun’s Visdoms Bok er ingen lang bok, men den er full av … visdom. Og visdom som virker være enda mer aktuell og nyttig idag enn
det den var for 40 000 år siden da Perun talte til våre forfedre i ni dager.

Du som leser dette: Det er en veldig stor bok som åpnes for deg nå. Som KAN åpnes for deg nå. Det er boken fra dine Hvite Forfedre. Takket være at vi nå går ut av Revens Hall og inn i Ulvens – og fra Svarog’s Natt inn i Svarog’s Dag – åpenbares ny visdom, som samtidig er så gammel at «gammel» får en ny betydning. (Evig.) Hinduene taler om forflyttelsen fra Kali Yuga til Dvapara Yuga til Tretya Yuga – og de som omfavner «New Age» snakker om … en ny og bedre tidsalder. Og alle har rett. Men ingen har mere rett enn Den Hvite Mann Og Kvinne som så lenge har levd i slik lidelse under Parasittens hæl og nå endelig skimter lyset av sin frihet de så inderlig har lengtet etter, og så inderlig har fortjent.

Svarog – styrer over Tiden, dog ikke alene men i samarbeid med Chernobog og Chislobog – under Ra-M-Ha’s voktende øye og hånd.

Hvor kan jeg lese Perun’s Visdoms Bok?

Jeg har sett kun én oversettelse jeg syns er virkelig bra, og det er Dmitriy Kushnir’s – i hans bok «Ancient Slavic Wisdom» i bookserien «The Slavic Way.» Men det ligger og én på nett, fra en tilhenger av Alexander Hinevich’s Ynglinge-kirke, og den er faktisk helt brukbar som en introduksjon eller begynnelse:

The Santies Perun Vedas (The Book of Wisdom of Perun)

Dmitriy Kushnir

Boksamlingen/serien «The Slavic Way» av ukrainske Dmitriy Kushnir er dog aller best. Ingen annen enn han har i høyere grad bragt den gamle Slavo-Ariske visdommen videre til oss (norsk/engelsktalende) ariere/germanere i denne nye tiden.

På Amazon kan du kjøpe hans e-bok «Ancient Slavic Wisdom» som inneholder hans oversettelse av «Book of Wisdom of Perun»:

Amazon: «Ancient Slavic Wisdom»

Dmitriy’s bok

Jeg ønsker deg lykke til med denne oppdagelsesreisen. Oppdag dine forfedre og guder og historie, oppdag hvem du er, og hva du må gjøre. Ta til deg Gudenes og Forfedrenes Visdom. Det er ikke bare en «mulighet,» men også din plikt.