Demokratene – Kristen-Zionistisk Voldsdyrkende Krigsparti tar ledelsen på Ytre Høyre Fløy i Norge

NAZI – Nord Atlantisk Zionist Imperium

Utifra den siste tidens utvikling på ytre høyrefløy i norsk politikk virker det som om Demokratene har tatt initiativet og raskt fått et forsprang på de andre mikrogruppene.

Og det finner jeg både naturlig og rimelig siden Demokratene ligger godt innenfor det politisk korrekte narrativet som gjelder for alle land innenfor Det Anglo-Zionistiske Imperiet. De slipper med andre ord å forandre noe som helst ved de grunnleggende verdisystemene Jødesiden bygget opp etter den 2. verdenskrig.

Demokratenes 15 viktigste saker

Over er en link til Demokratenes nye nettside hvor de på Index-siden lister opp sine 15 viktigste politiske saker. Hvis du så lurer på hvordan jeg kan mene at det å gå imot europeisk integrasjon i EU ligger innenfor det politisk korrekte atlantiske narrativet så er det svært enkelt forklart:

Det Anglo-Zionistiske Imperiet har NAZI-alliansen (Nord Atlantisk Zionist Imperium) som sin ramme for full integrasjon av verdisystemer, handel og politikk. Donald Trump sådde tvil om det, men det er 1. prioritet for Biden å spikre denne rammen fast igjen. Og det vil bli gjort.

Det er altså NATO (NAZI-alliansen) som er den drivende kraften bak europeisk integrasjon og utvikling av felles verdisystem. I det perspektivet var EU ofte uønsket og en fiende som først England saboterte og deretter England, USA og deres NAZI-allianse ødelegger ved hjelp av de østeuropeiske landene. Spesielt Polen.

Vi får se hvorledes det går, men når Demokratene slår fast at de vil ha Norge ut av alt i EU, men beholde NATO (NAZI-Alliansen) så er de godt forankret i verdens største og sterkeste globale maktsystem uten noen som helst håp om å kunne føre en nasjonal politikk på viktige områder.

Alle viktige beslutninger fattes i Washington, Jew York og London City. Null nasjonal selvråderett.

Demokratene er derfor i mine øyne et råttent, jødesleikende svindleparti og lite annet, men i dagens samfunn vil det tiltrekke seg en god del hjernevaskede kristenzionister og Israel First’ere.

Men kan ikke Alliansen gi dem konkurranse, da? Det tviler jeg sterkt på utifra hvor lite de har vist fram de senere årene. Der er det mest tomt prat og satsing på bygdeoriginaler. Sikkert trivelige folk, men ingen å stemme på.

Så min konklusjon pr i dag: Demokratene har en klar ledelse som jeg tipper de vil øke etterhvert.