Demokratene – SIAN – Selvstendighetspartiet – Svikere – Tullinger og Nasjonalkonservative Tullinger

Demokratene – Cuckservative Tullinger og Svikere – Skjermdumpmontasje

For meg er hele det såkalte nasjonale miljø den største samling tapere og tullinger jeg kan tenke meg. Demokratene tar dog kaka ved årets valg. Årsak: Vi blir utryddet og de forskjellige grupperingene har null evne til samarbeide. Og når de først gjør så splittes de:)

Her eksemplifisert ved valget i Kristiansand som fremsto som en stor seier for Vidar Kleppe og hans parti. Men seiersrusen varte ikke lenge før en stor del av styret i Demokrateene og de som var valgt inn i Kristiansand brøt ut av partiet.

En stund la partene lokk på årsakene, men etterhvert siver det jo ut og denne gangen med god hjelp av NRK.

NRK – Derfor meldte svikerne seg ut

Hva i helsikke er det som foregår? Hva for noen tullinger er det som rekrutterer folk til listene? Og hva for noen tullinger er det som stiller til valg for partier de ikke aner hva står for eller samarbeider med? Tapere og Tullinger og Svikere og Bløffmakere og intet annet.

NRK er elskverdige nok til å følge opp med en fersk artikkel fra i går hvor Idiotiet og Tullingforholdene avdekkes ytterligere:

NRK – Samrøre blant de Cuckservative

Samrøre og Samordning eller Samarbeide er tre forskjellige måter å forene ressurser på. Demokratene og deres Cuckservative meningsfeller i andre grupperinger valgte den verste av disse formene, nemlig Samrøre. Og røre ble det med eksklusjoner og utkastelser og misnøye og indre opprør.

Resultatet kjenner vi: Fiasko, Total Fiasko etter at suksessen i Kristiansand gikk i vasken og avslørte hvordan Tullingene opererer.

Jeg trekker kun en konklusjon: Ligg unna Demokratene og alle andre Jødesleikende Kristen-Zionistiske grupperinger.