Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets Jødiske Herskerklasse av Finansoligarker går til Helvete – eller til Total Krig mot Russland

Atlantis Report med klar tale – Ønsketenking? Alternativet er den 3. Verdenskrig

Atlantis Report har laget en fin vri på sine videoer som gjør at de skiller seg ut i form og innhold.

Dog, likevel har jeg noe å tilføye til hans fremskriving av hendelsene i dag.

For det første: Han nevner ikke navnet Jøder på eierne av Finansorganisasjonene han kaller svindlere og tyver.

For det andre: Han nevner ikke navnet Jøder på dem som etablerte Federal Reserve i 1913 som instrument for å sikre de Jødiske FinansOligarkene den totale makten i USA.

For det tredje: Han nevner ikke den russisk/jødiske diasporaen fra 1881 som den gruppen som sto bak Federal Reserve og dagens NeoCons og krigshissere. Denne gruppen hater Russland og alt Russisk og vil ødelegge Russland og det Russiske folket fremfor noe annet.

Det betyr, etter min oppfatning, at før Det Anglo-Zionistiske Imperiet, styrt av denne russisk/jødiske diasporaen, vil akseptere en konkurs i USA vil de heller gå til full krig mot Russland.

Altså at den 3. Verdenskrig er mer sannsynlig enn at USA frivillig går til Helvete og oppløses.