Er Resett en «Nynazistisk Propagandaavis»?

Er Resett en Nynazistisk Propagandaavis? Skjermdump

Rødt sin Oslopolitiker, Kay Asbjørn Schjørlien, er ikke i tvil om at Resett er en Nynazistisk Propagandaavis med utsagnet:

«– Lars Goebbels Akerhaug er redaksjonssjef i den nynazistiske propagandaavisen til Helge Lurås, Resett».

Rødt-politiker omtaler Resett som en «nynazistisk propagandaavis»

Vel, Å sammenligne tafatte Akerhaug med ord-mesteren Goebbels er å nedvurdere Goebbels. Akerhaug rekker ikke Goebbels til anklene engang, men la oss se på påstandene om Resett.

Er Resett en propagandaavis? Til det er svaret et rungende JA. Og det gjelder absolutt samtlige aviser. De bedriver alle sammen propaganda for eierne eller en sak eierne instruerer om. Her finnes det ingen unntak.

Er Resett sin propaganda NyNazistisk eller fremmer den NyNazistiske grupper eller NyNazistiske ideer?

Den er mer vrien å besvare siden vi både må vurdere hva Resett selv har som agenda og hvordan propagandaen oppfattes av andre. Og her ligger det store forskjeller. I tillegg kommer en vurdering av hva NyNazisme egentlig er i dag.

Min oppfatning: Resett er stiftet og utviklet med formål å knuse alt som kan smake av rase- / eller etnisk basert nasjonalisme. Med andre ord er Resett anti-Nazistisk.

Men det er mere ved det. Resett blokker opp PK-ytringsrommet i en slik grad at de inspirerer Nynazister / Rasister til å kommentere i avisen og dermed fremmer Resett NyNazismen. Hvis de da ikke har som oppdrag å samle den og ufarliggjøre den etterhvert. Jeg heller til den oppfatningen. Altså er Resett igjen anti-Nazistisk.

Dette var tradisjonell bruk av ordet Nazisme, men jeg definerer det ofte i en mer moderne setting: NAZI = NAto-Zionistisk-Imperium = NAZI.

Da blir Resett helt klart NyNazistisk både i seg selv og gjennom sin NTB-feed. NTB ser jeg som Nazistisk Trolle Byrå.

Vi har en vurdering til. Ordet Nazi kommer fra kontinental uttale av ordet Nasjon. Med andre ord har alle bevegelser eller organisasjoner som propaganderer for Nasjonalstaten en felles rot med tradisjonell Nazisme av modell Hitler eller Quisling. Mer eller mindre.

Utifra den siste definisjonen oppfatter jeg Resett som Nazistisk på tross av en del lefling med såkalte «snille» rasefremmede invadører. Men med store forbehold.

Mitt personlige forhold til Resett? Det er det beste som har skjedd Vigrid og min satsing og skaper øket mulighet for rekruttering og interesse for Vigrid og min virksomhet.

Så jeg sier: Heia Resett!