Folkebevegelsen ved Ingar Grøndahl intervjues av Alternativ-Media

Sinnataggen Ingar Grøndahl mister mental kontroll – Skjermdump

Radarparet Anneli Virtanen og Ronny Rønning i Alternativ-Media intervjuer Ingar Grøndahl fra Folkebevegelsen Direkte Demokrati. Svært avslørende for Nasjo-siden i Norge og for Grøndahl og Folkebevegelsen Direkte Demokrati.

For meg var det en både positiv og negativ opplevelse å se intervjuet med Grøndahl i Folkebevegelsen Direkte Demokrati. Det positive ligger i at Anneli og Ronny har klart å stable på beina et medium som intervjuer og streamer med meldinger og innringing. Det er lenge savnet og de gjorde en meget god figur begge to. Jeg kommer til å se flere episoder av dem.

Det negative? Alvorlig talt. Er dette seriøst? Det er kanskje det dummeste jeg så langt har sett konstruert av Nasjo-siden i Norge. Ikke bare tåpelig og feilplassert, men representert av en Sinnatagg som mister besinnelsen fordi han konfronteres med helt greie argumenter av en innringer.

Grøndahl kan heller ikke sin Grunnlovshistorie og våser rundt det såkalte statskuppet i 1938/39.

Statskuppet på Stortinget i 1938/39

Grøndahl virker, ved siden av historlieløshet og manglende mental selvkontroll fiksert på en versjon av Grunnloven av 2018 som er et makkverk og snaut nok kan kalles en Grunnlov. Han om det.

Det går også fram av intervjuet at sinnataggen og Folkebevegelsen hans vil stille til valg i 2021 i eget navn. Ved valget i år var de smarte nok til å hjelpe Lysglimt og hans Allianse ved valget. Jeg foreslår at de også til neste valg legger seg innunder Alliansen som hjelpere for Lysglimt. Alene gjør de seg kun til latter.

Anneli og Ronny intervjuer Sinnataggen Ingar Grøndahl

Stor applaus for streaming-tiltaket til Anneli og Ronny.