Fra «Jøder er Uønsket her» til «Islamister er Uønsket her»

Jøder / Islamister er uønsket her

Perspektiv er viktig og kunnskap om Historie er et nødvendig grunnlag for nettopp Perspektiv. Ikke alle forstår det. Dagens Cuckservative tapere er blant dem.

I Tyskland, for rundt 100 år siden, skjedde det en nasjonal oppvåkning og det nye, våkne og nasjonalkonservative Tyskland så behovet for å bli kvitt sine ødeleggere; Jødene. En av de tyskerne som informerte befolkningen om Jødenes ødeleggelse av samfunnet var Julius Streicher og for det hengte Jødesiden han etter krigen.

Et av informasjonsheftene han utga var tegnet og skrevet av en ung dame på 18 år ved navn Elwira Bauer:

Jøder er uønsket her

I dag skjer den samme eller en tilsvarende oppvåkning i hele den vestlige verden, inklusive Norge. Men siden Jødene vant den 2. Verdenskrig og hjernevasket den hvite befolkningen i landene våre er det vanskelig for de våkne og kunnskapsrike Nasjonalkonservative kreftene å vinne fram.

Noen forsøker og er standhaftige og tøffe nok til å gjøre det i det åpne. Blant dem er SIAN i Norge i fremste rekke.

Her er SIAN’s løpeseddel nr 4 i serien brukt mot Lars Thorsen i rettssaken mot han:

Løpeseddel 4 del 1
Løpeseddel 4 del 2

La oss håpe de Nasjonalkonservative kreftene i den hvite verden har bedre lykke denne gangen.