Gulag-Arkipelet – Jødestyrt Arbeids- og Utryddelses-system

Tre av de jødiske Mordersjefene i Gulag-systemet

I går, den 4. mai 2019, traff jeg folk fra et av de baltiske landene som kunne snakke russisk fra skoletiden i landet sitt da russisk var obligatorisk å lære. Siden jeg har lært meg litt russisk sa jeg noen setningeer hvorav «Jeg er glad i Russland og Putin» ble svært ille mottatt. De kontret med det russofobiske mantraet propagandaen har lært dem de siste årene om at Putin og Russland var det samme som Gulag-arkipelet og derfor måtte hates.

Nå er saken at Gulag-arkipelet, som var verdens største arbeids- og utryddelses-system, var et jødisk prosjekt satt i system av jøder, drevet av jøder og godkjent av det stort sett jødiske maktapparatet.

Skal man hate noen må det altså være «Jødene» som gruppe og ikke russerne, rent bortsett fra at alle dem som drev systemet er døde for lenge siden. For balterne jeg snakket med og andre interesserte legger jeg opp igjen en artikkel om Gulag-arkipelet jeg skrev for mellom 15 og 20 år siden. Den er faktisk mer aktuell i dag enn den gangen:

Gulag Arkipelet – Det jødestyrte dødsleirsystemet i Sovjetunionen