Håpløs Cuckservativ Sutring i Resett – Vigrid er Svaret

Svart Sol i Sentrum – Målene Rundt Screenshot

En ting kan jeg si dere for sikkert: Den sutrelinjen Resett har lagt seg på fører ikke til annet enn mer sutring og et sikkert tap til slutt.

Her er to artikler rundt samme tema nå nylig i Resett:

Familie hetset til de måtte flytte

Sutre-Gåsegg støtter Sutre-Avnskog

Vi skriver dette i starten på 2020 og det er 50 år siden Anders Lange startet sitt parti hvor motstand mot invasjon av rasefremmede var et element.

Vi skriver dette i starten av 2020 og det er 30 år siden Arne Myrdal gikk til åpen krig mot invasjonen av rasefremmede. Han ble dolket i ryggen av styret i FMI, ble fengslet, syk og ødelagt og døde isolert noen år senere glemt ute på landet.

I dag sitter altså en gjeng sutrere i sutreblekka Resett og sutrer over skjebnen sin. La dem sutre i fred.

For deg som ikke synes denne femsesutringen er noe så gis det andre muligheter: Les på bildet øverst. Er du enig er Vigrid i dag det eneste alternativet for deg. Er du uenig er sutring i Resett sitt kommentarfelt der du hører hjemme.

La oss arbeide målrettet for målene over i Den Svarte Sol sitt hellige tegn.