Håpløse Cuckservative Kristen-Zionister skal reformere Islam – Haha

Lars brenner Koranen – Glimrende tiltak

Lars Thorsen fra SIAN har nylig vært på farten i Pakkisbyen Drammen og delt ut flygeblad om Islam. Der ble han anholdt av politiet for å ha sprayet en kulturberiker i ansiktet med forsvarsspray.

Her er hva Lars selv sier om hendelsen i sin artikkel på SIAN sin nettside:

Sutre, sutre, sutre er SIAN sitt Mantra

SIAN står for «Stopp Islamiseringen Av Norge». og er en negativ målformulering. Negative mål kan aldri føre til noen varig forandring til det bedre. Til det kreves positive mål slik vi i Vigrid formulerte det for 20 år siden:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Når jeg leser artikkelen til Lars slår det meg at mannen enten må være mindre begavet, født i går eller jobber for makthaverne. Eksempel: «Drammen er et shithole, og det er islam sin skyld.»

Hæ???? Drammen er et shithole, men det har lite med Islam å gjøre, men mer med en kristenzionistisk holdning hos de Hvite Nordmennene som styrer landet vårt og Drammen.

Det har også mer med rase på masseinvadørene å gjøre enn det har med religionen Islam.

Nå tror jeg Lars forstår dette med Shithole-raser som ødeleggende faktor siden han i samme avsnitt skriver: «Kommunen har raskt økende muslimandel, nordmenn er trolig minoritet lenge før 2030.«

For meg betyr det at Lars instinktivt er Rasist og Nazist siden ordet Nordmenn impliserer «av Nordisk Ætt» altså rase og at angrepet på Islam er fordekt for Rase siden Rasebegrepet er mer følsomt. Religionskritikk er tryggere.

Men det skaper dermed to problemer for SIAN som gjør dem direkte latterlige: Det første er Negativ Målsetting. Det andre er at selv den negative målsettingen er fake og avleder fra det virkelige problemet: Rase.

Et annet forhold SIAN skygger unna og igjen avleder fra ved legge skyld på de norske «Folkevalgte«. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner. Norge er en del av Det Jødestyrte Anglo-Zionistiske Imperiet og norske folkevalgte har ingen ting som helst å si over hvordan rammeutviklingen i Norge er. Det styrer de Jødiske makthaverne i Washington og London.

Så igjen er det avleding og fake å angripe norske folkevalgte uten samtidig å nevne det Jødiske Parasittproblemet.og Jødenes makt over våre vestlige, hvite samfunn.

Kampen mot den jødiske parasittismen må derfor ha høyeste prioritet og vinnes før de andre problemene kan bekjempes og våre positive mål nåes slik Vigrid har formulert det.

SIAN bør rydde opp i begrepene sine og kjøre direkte og hardt. Det er krig og tiden for unnaluring er over. For lenge siden