Har Breivik samme Ideologiske plattform som SIAN?? Jeg tror Ja.

Rase- og Sivilisasjonsfremmede Islamske Invadører Ødelegger Europa

Gjennom uttalelser om Breivik har flere av SIAN’s fremste medlemmer brakt fram en debatt om hvor SIAN står i forhold til Anders B. Breivik.

Personlig er jeg ikke i tvil om at likheten er slående og synspunktene svært overlappende, om ikke helt identiske. Noen forskjell kan i alle fall ikke jeg se på Breivik sitt tankegods og det SIAN-medlemmer fremmer.

Her kommer løpeseddel nr 5 i serien på 9 som Lars Thorsen ble anmeldt etter:

Løpeseddel 5 del 1
Løpeseddel 5 del 2

Spørsmålet er hvorvidt ikke SIAN burde skifte taktikk og heller innrømme likheten og gå over på offensiven.