Helge Lurås om Trump: Egenrådig Nasjonalist – Riktig eller Fake?

Hva er Trump sitt Sluttmål???

Helge Lurås har i dagens Resett en artikkel hvor han gjennomgår Trump sine handlinger med bakgrunn i Trump sine valgkamputsagn som nasjonalist og America First.

Bakgrunnen for analysen er at forsvarssjef James «Mad Dog» Mattis har levert sin avskjedssøknad som Trump har godtatt. Mattis overleverte et langt brev til Trump hvor han redegjorde for hvorfor han vil gå av, men de årsakene er nok ikke så lett å tolke som MSM har gitt uttrykk for.

Etter min oppfatning må enhver analyse av Trump sine geopolitiske handlinger, for dette dreier seg om geopolitikk og krig og sånt, ta utgangspunkt i tre forhold:

  • Trumps valgkampretorikk som America First
  • Trumps valgkampretorikk som Empire First
  • Trumps geopolitiske handlinger som President

Lurås sin analyse er, så langt jeg kan se, ensidig basert på det første av disse områdene og med det som utgangspunkt har jeg lite å legge til, men det kan føre til ekstremt feile slutninger om hva som da vil skje videre. I så fall vil Trump fra nå av konsentrere all oppmerksomhet om interne amerikanske forhold, som muren mot Mexico, Sykelønnsordninger, sysselsettingstiltak, handel og slike saker. Og det kan godt være at det er slik det vil bli, men det finnes andre og nærmest motsatte analyser.

Trumps radikale utenrikspolitikk og egenrådige vesen

MSM, inklusive Resett, har aldri tatt seriøst for seg, så langt jeg har sett, Trump sin retorikk utifra «Empire First». Selv har jeg vurdert denne vinklingen stadig mer ettersom Trump snart har sittet i Det Hvite Hus i to år. Og så langt ser det ut til at dette er hovedvinklingen vi bør vurdere Trump sin retorikk og geopolitiske handlinger utifra.

Så når MSM og PK-politikere vurderer Mattis sin avgang sammen med Trump sine utspill overfor de europeiske vasallstatene i NATO og å trekke styrker ut fra Syria og Afghanistan kommer til konklusjonen at nå kjører Trump America First og vender verden ryggen er jeg av motsatt oppfatning.

Trump har dempet konfliktene i Det Fjerne Østen med Kina og Nord-Korea samtidig som Japan ruster kraftig opp. USA ruster også kraftig opp selv om Russland har redusert sitt militærbudsjett med rundt 15% det siste året.

Obama snakket om «Pivot to Asia» mens Trump i praksis har gjennomført en «Pivot to Europe». Parallelt med avspenning overalt ellers i verden, Iran er et mulig unntak, har Trump trappet kraftig opp fiendtlig retorikk og fiendtlige handlinger overfor Russland og Tyskland. De to landene er hatet av lederne i Det Anglo-Zionistiske Imperiet hvor Trump for tiden er Keiseren.

Denne militære opptrappingen skjer samtidig med opptrapping av den russofobiske hatpropagandaen mot Putin og Russland. Tar vi med den siste utviklingen mellom Ukraina og Russland etter hendelsen i Kertsj-stredet og Ukrainas mobilisering og innføring av unntakstilstand, samt store troppeforflyttinger mot Donbassfronten, er jeg nødt til å trekke som konklusjon at Trump som Keiser og på vegne av Imperiet er klar for krig mot Russland og at den kan bryte ut når som helst.

Og USA må starte den før de nye hypersoniske russiske våpensystemene, som Avagard, er satt i masseproduksjon i løpet av neste år.

Så, hva velger Trump? Bygge mur mot Mexico og veier og infrastruktur i USA eller Angrepskrig mot Russland? I løpet av kort tid får vi vite svaret.