Intermarium – «Cordon Sanitaire» mellom Tyskland og Russland – NAZI-alliansens Strategi for å Ødelegge Europa

Intermarium «Cordon Sanitaire mellom Tyskland og Russland.

Europa er utsatt for en angrepskrig fra Det AngloZionistiske Imperiet og dets NAZIallianse med sikte på å ødelegge Europas mulighet for en selvstendig utvikling som en fri og sterk verdensdel.

Til å hjelpe seg med ødeleggelsen av Europa mangler det ikke på forrædere og 5. kolonner som kaster seg over USA’s herskestrategier i håp om å få fordeler selv.

En av disse «Splitt og Hersk» er Middelalderens Intermarium-strategi som tar sikte på å splitte Tyskland og Russland fra hverandre for å hindre utviklingen av Europa som et kontinentalt maktesentrum. Her er en artikkel fra Vigrid som gir en innføring i Intermarium-tankegangen:

Intermarium – AngloZionistisk herskestrategi for ødeleggelse av Europa.