Jefferson-Opsjonen – Hvite Amerika’s Siste Sjanse

Jefferson-opsjonen – Tiden er Inne

Vigrid om Jefferson-Opsjonen og Trump for to år siden.

Teksten på bildet:

«Frihetens tre må friskes opp fra tid til annen med patrioters og tyranners blod. Det er dets naturlige gjødsel!»

Det er to år siden Donald Trump ble valgt til president i USA og dermed gitt oss et visst perspektiv på hva han egentlig står for og hvordan USA og Verden vil utvikle seg under hans ledelse.

Ikke alt er bra verken i USA eller USA’s geopolitiske retning under Trump. På hjemmebane har han unnlatt å kjøre hardt på saker han ville prioritere, som Drenering av Sumpen, Muren mot Mexico og repatriering av illegale immigranter.

Innen geopolitikken står det enda verre til. Her har Trump fulgt en rabiat Imperialistisk politikk som har degradering av Europa som hovedmål. Vår verdensdel skal reduseres til småstater som kryper og logrer for sin Anglo-Zionistiske Herre som styrer dem på vegne av det internasjonale jødiske finansoligarkiet.

Min konklusjon er så langt grei: De amerikanerne som er enige med Trump har nå kun en mulighet igjen: Jefferson-Opsjonen. I klartekst: Revolusjon.

Trump selv gir jeg flere prioriterte oppgaver som har med vår felles overlevelse å gjøre:

  1. Øyeblikkelig tilbaketrekning av styrkene langs Russlands grenser
  2. Samarbeide med Russland
  3. Fredsavtale med Tyskland
  4. Alle US-styrker ut av Europa

Det vil samle Den Hvite Verden slik at vi kan vinne eksistenskampen vi nå er inne i.