Julius Streicher og «der Giftpilz» – Lars Thorsen og «Islam er et Parasittisk Uhyre»

Informasjon om Jødene og Islamistene

Det er noe som heter at «Historien gjentar seg, men alltid med en ny vri».

For ca. 100 år siden vokste den nasjonale bevegelsen i Tyskland fram som senere ble kjent som Nazismen slik den omtales i dag. Nazisme betyr egentlig kun Nasjonalisme og har sin rot i det tyske ordet for Nasjon som de skriver Nation og uttaler natsion eller nazion. Derav ordet Nazisme.

Og derfor omtales alle varianter av nasjonalisme i dag som Nazisme og det er forståelig.

Under den tysk varianten for 100 år siden ble mye av informasjonen viet Jødenes destruktive rolle i Tyskland og den vestlige verden. Og det med full rett og godt dokumentert. En av de mest kjente informatørene som spredte dokumentert Sannhet om Jødene var Julius Streicher.

Et av informasjonsheftene han utga var «der Giftpilz» skrevet av Ernst Hiemer.

Etter krigen ble Julius Streicher hengt av Jødesiden for å ha avslørt dem for et bredt publikum.

I dag i Norge og den vestlige verden er det mange som ser Islam og Islamistene som den største trusselen mot oss som etnisk folk og vår kultur og sivilisasjon. Disse anti-Islamske kreftene driver samme type informasjon mot Islam og Islamister som Streicher drev om Jødedommen og Jødene.

I Norge er det SIAN som er i fremste anti-Islamske fronten med Lars Thorsen i spissen. Her er den 3. løpeseddelen han og SIAN ble anmeldt for å ha spredd:

Løpeseddel 3 del 1
Løpeseddel 3 del 2

For at ikke Lars Thorsen skal ende sitt liv i galgen slik Julius Streicher gjorde det krever det at vi i den nasjonale bevegelsen (Nazistene) samler oss og vokser sterke nok til å ta Makten i landet.