Kampen for Ytringsfrihet er en Kamp mot Jødenes Maktposisjoner. Jeg tar Kampen!

Jøder står bak Ødeleggelsen av de Nordiske Samfunn

Ytringsfrihetsforbundet + Resett = Feighet i Potens. I den Orwellianske Tankeforbrytelses-prosessen i Austre Telemark Tingrett i dag mot meg var det mye å lære om Ytringsfrihet kontra §185 og annen rettspraksis og -anvendelse. Hvor var de Impotente Feigingene i YFO?

Bildet over viser hvordan jøder dominerer innenfor viktige områder som ødeleggere av Nordisk, Hvit Sivilisasjon. Seksjonen nederst til høyre representerer i mine øyne Resett, YFO og alle andre såkalte «Nasjonalkonservative grupper. Inklusive NS».

Det forbauser meg egentlig ikke at YFO og Resett ikke stilte i Tingretten siden jeg ser på dem som «Impostere» og falsk opposisjon. Her har Resett en NTB-artikkel om saken:

Besøk siden og delta i debatten

Det manglende engasjementet for prinsipiell Ytringsfrihet lar meg stå alene igjen i Frontlinjen for Ytringsfrihet og Demokrati i Norge. Med et unntak for SIAN og dets ledere som Anna «den grusomme» og Lars Thorsen.

På tross av våre utvilsomme positive kvaliteter er dette en altfor svak fylking som 1. forsvarslinje. Her må flere stille opp til kamp og det nytter ikke vente på YFO/Resett som har vist seg som Impotente Feiginger på dette feltet.

Tror du Ytringsfrihet og Demokrati er verdt å kjempe og ofre noe for? så kontakt undertegnede og bidra i kampen!