Kinesernes Folkemord på Den Hvite Rase i Tocharian

Nordiske Mennesker Folkemyrdet av Kineserne i Tocharian

Folkemord på oss av Nordisk ætt er ikke noe nytt i historien. Folkemordet på den Nordiske Tocharian-stammen ble foretatt for mange tusen år siden og de kinesiske historieskriverne fra den tiden skrøt uhemmet av det.

National Vanguard’s artikkel om Tocharianerne

Dette Folkemordet skjedde som sagt for noen tusen år siden da kineserne trengte vestover og myrdet alt som sto i veien for dem. La oss huske det og aldri glemme eller tilgi det.

Verre dog er det når de verste utryddelsen av Nordiske folk i egne land i Europa foretas av våre egne stammer og nasjoner. Jeg sikter til England som er Europas ødeleggere uten sammenligning.

Og nå er de i gang igjen sammen med de andre Anglo-Zionistiske statene og deres lakeistater i Europa. Polen har her en negativ særstilling, men de er ikke alene. Norge deltar også i de aktive forberedelsene til angrepskrig mot Russland.

For ikke å snakke om masseinvasjonen av rase- og sivilisasjonsfremmede som oversvømmer Europa under «The Great Replacement».