Koronaloven – Kulturmarxist-Regimet fører Krig mot Folket

Koronaloven – Krig mot Folket

Det snakkes høyt og i forblommede vendinger om verdien av demokrati og Folkets Friheter. I praksis betyr de null.

Feite-Erna prøvde seg på en ren Nazi à la 23. mars 1933, da Hitler innførte Fullmaktslovene i Tyskland, men en del oppegående jurister fikk stoppet Nazi-Erna i å ta en ren Hitler.

Hvorledes disse fullmaktsbestemmelsene, i det som nå går under navnet Koronalovene, anvendes har faktisk ingen som helst betydning. Det som teller nå er at prinsippet om å sette lover, demokrati og folkets friheter til side har fått gjennomslag. Resten er barnemat.

Kevin Barrett gir oss sitt perspektiv på Corona med mere

Det er bare en ting å gjøre for Det Norske Folk: Finne fram høygaflene og være beredt.