Lars Thorsen i SIAN har skjønt det: Satan’s Ondskap er Jøden med sine Kristen-Zionistiske lakeier

Satan’s Ondskap: Jøden og hans Kristen-Zionistiske lakei

SIAN kjører hardt og ensidig på Islamismen som spreder av Ondskap, Hat og Faanskap. Derfor er den siste artikkelen av Lars Thorsen med bildevalg spesielt avslørende.

Lars Thorsen har skjønt det. Når en artikkel om Islam som Satan og spreder av Ondskap illustreres med bildet av en Jøde, Georg Soros, som Satan og en av hans lojale KristenZionistiske lakeier, Erna Solberg, som mini-Satan med blod rennende fra munnvikene er det klinkende klart at Lars kjenner Jødenes og KristenZionistenes rolle som den virkelige Satan og spreder av Ondskap med Islamistene som haleheng.

Lars Thorsen presenterer JødeSatan og KristenZionistisk mini-Satan

Det er noe som heter at «Et bilde sier mer enn 1.000 ord». Og det er sannelig tilfellet her.

Men da er spørsmålet at når Lars forstår Jødenes og KristenZionistenes rolle som Store Satan og mini-Sataner hvorfor da dette ensidige kjøret mot Muhammed og Islam?

Er de i SIAN redde for de virkelige makthaverne i Norge og den vestlige verden? Mye tyder på det og så får vi andre bare håpe at SIANistene gror baller nok til å angripe Store Satan og hans mini-Sataner uten av den grunn å stoppe angrepene på Islam og Islamistene.

At de forstår det viser bildebruken i artikkelen jeg linker til.