Lykten: Typisk Fake news og Falsk Opposisjon

Jøden fremstilt som parasitt i Der Stürmer 1944

Den Cuckservative bloggen Lykten har en lang artikkel om Immigrasjonsloven i USA i 1965.

Den er en typisk dekkartikkel for den internasjonale parasittiske jødedommen og dens målrettede ødeleggelse av alle hvite samfunn.

Enhver som skriver om slike forhold vet utmerket godt at denne loven var et resultat av lang tids bearbeiding av amerikanske politikere som et ledd i «The Great Replacement».

Loven kalles også «Hart-Cellar Act» etter de to politiukerne som sto bak fremleggelsen av forslaget. Hart tipper jeg var en hvit front mens Emanuel Cellar var en fremstående jødisk politiker backet opp og «bankrolled» av Jødiske Lehman som i Lehman-finansdynastiet.

Om redaktøren av Lykten ikke visste såpass kunne han med et par tastetrykk ha funnet det ut. Jeg skal spare han for det og linker opp hva en kjent jøde selv sier om det:

Jødene bak The Immigration Act av 1965

Bildet øverst er fra Der Stürmer i 1944 og frisket opp med farger. Her er bildet som original:

Overskrift: Parasitten
Tekst under: Livet er ikke verdt å leve
om man ikke forsvarer seg mot Parasitten
som kryper omkring og aldri blir fornøyd
Vi må og skal vinne.

Mitt råd er at dere som er interessert i Sannheten om situasjonen vi er oppe i og bakgrunnen til den holder seg unna Cuckservative jødesleikende dekkorganer som Lykten.