Mail til Stortinget: Handlingsplan for Islamistisk Folkemord på Nordmenn

SIAN og Breivik har rett – Folkemord på Nordmenn

Breivik markerte i sitt Manifest det samme som SIAN gjør i mer detaljert form i sine dokumentasjonsbrosjyrer. På tide at våre Stortingspolitikere setter seg inn i stoffet. Sendte dem derfor en mail:

Sent: Thursday, December 10, 2020 at 12:31 PM
From: «Dag K. S. Eriksen» torefredriksen@gmx.com
To: Stortingets representanter
Subject: Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Til Stortingets representanter

Vedrørende «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer»

  

Navnet på handlingsplanen og hensikten med den er det motsatte av det den utgir seg for.

Den virkelige og helt åpenbare hensikten er å aksellerere utryddelsen av det etniske norske folk ved hjelp av masseinvasjon av rase- kultur- og sivilisasjonsfremmede humanoider som ikke engang har rett til å smykke seg med tittelen «Menneske».

Det internasjonale folkemordet handlingsplanen vil forsterke er kjent under navnet «The Great Replacement» eller på norsk «Den Store Utskiftingen».

Handlingsplanen er heller ikke spesielt original, men følger som en ren kopi av en tilsvarende handlingsplan for å sikre jødene fritt spillerom som parasittiske inntrengere utenfra slik at de sammen med sine kristenzionistiske lakeier kan åpne landets grenser for de nevnte sivilisasjonsfremmede hordene.

Når det gjelder spesielt Islamistene, som er det korrekte navnet på følgerne av Islam, har dette i de siste 50 årene ført til en enorm økning i antallet voldtekter, vold, trakassering av norsk ungdom og forfordeling av skatteinntekter fra etniske nordmenn til den invaderende islamske horden.

Resultatet er en katastrofe og vil føre til utryddelse av det norske folk som et resultat av den politikken dere fører. Hvilket helt åpenbart er et helt bevisst mål fra norske regjeringers og de norske storting sin side de siste 50 årene.

Skulle Islams uhyrlige politiske lære være ukjent for noen av dere linker jeg her en serie opplysningsdokumenter som er utarbeidet av SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) som er landets fremste eksperter på området.

Her er noen av elementene som jeg synes er verdt å merke seg:

# Islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom.

# Muslimske seksualpredatorer sin adferd overfor våre kvinner og barn kan anses som en systematisk faktor i det pågående folkemordet jamfør FN sine definisjoner.

# Destruksjon av sivilisasjonen, innføring av islamsk terrorisme, import av seksualpredatorer og morderzombier er egnet til å oppfylle disse vilkårene for å anses som folkemord.

Et noe modifisert element:

# Enhver som arbeider for å innføre Islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller politiske midler – er en trussel mot det norske folks eksistens……

Jeg håper at disse korte utdragene har gjort at dere får lyst til å sette dere inn i Islams ondskap og politiske agenda slik at dere kan begynne å jobbe med å sette det norske folks interesser, vårt demokrati, vårt rettssystem og våre nordiske friheter over Islamisering og utryddelse av vårt norske folk.

Derfor linker jeg opp en artikkel jeg laget for en stund siden hvor samtlige 9 dokumentasjonspamfletter finnes:

Husk at en av fjellvettreglene passer fint for det uføret dere har rotet dere inn i: Det er ingen skam å snu! Gjør det før det er for sent.

Skulle det være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt så finner vi ut av det sammen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid