Mens Nasjonalistene i Ukraina dreper blodsbrødre i Donbass selger de Jødiske Herrene deres landet til sine egne internasjonale Parasitter

Jødene og deres nyttige Idioter

Etter snart 6 år siden Anglo-Zionistene og den internasjonale Jødedommen foretok statskupp i Ukraina har de innledet siste runde i tyveriet av nasjonens verdier.

Denne gangen er det Ukrainas virkelige grunnverdi som skal ut på billigsalg til Anglo-Zionistenes og Den Internasjonale Jødedommens parasittiske åtselgribber.

Mens den nye Jødiske presidenten i Ukraina, Zelensky, legger fram lovforslaget om salg av Ukraina internasjonalt kjemper de Nasjonalistiske kollegene hans i Nasjonalistbataljonene for å myrde sine egne blodsbrødre i Novorossia.

De samme bataljonene ble finansiert av jøden på bildet over; Igor Kolomoisky, som residerte i Dnepropetrovsk, også kalt Europas Jerusalem på grunn av sin jødiske dominans der.

Den samme Kolomoisky som finansierte Azov og lignende bataljoner og fikk dem til fronten slik at jødene kunne plyndre landet i fred står også bak valget av Zelensky som president.

Ukraina’s Jødiske president vil selge Ukrainas land internasjonalt

Jeg anbefaler alle som er interessert i utviklingen av Nasjonalisme i Europa til å sette seg grundig inn i de siste års begivenheter i Ukraina.

Og skulle noen være interessert i å diskutere det med meg vil jeg være glad for det. Mitt standpunkt har vært klinkende klart fra dag 1 og før det også: Nordiske Brodermordere finansiert av Anglo-Zionistiske Jøder og andre internasjonale jødiske oligarker tar jeg avstand fra. De bør snu rundt mens de kan og slå seg sammen med de frie nasjonalistene i Novorossia og lage en felles revolusjon i rest-Ukraina.

Ut med Anglo-Zionister og Oligarker og inn med et nasjonalt regime for Ukraina mens Novorossia skilles ut som Krim og søker opptak i Den Russiske Føderasjon der de hører hjemme.

Det burde forøvrig rest-Ukraina gjøre også.