Merete Hodne krever 10 milliarder kroner fra Facebook

Facebook sensurerer og banner i vilden sky

Merete Hodne har stått i frontlinjen for Ytringsfrihet og rett til å bestemme egne kunder i noen år nå med flere runder i rettsvesenet. Den saken om Løgnaslaget og deres «Nazifrisør»-revy-innslag ligger nå i innskuffen til Høyesterett for mulig behandling der.

I tillegg til den påkjenningen ble Merete for noen uker siden bannet for en måned av Facebook uten begrunnelse. Dette finner Merete er en alvorlig innskrenking av hennes rett til Ytringsfrihet at hun nå har saksøkt Facebook for den nette sum av 10 milliarder kroner:

Saksøker Facebook for ti milliarder

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at Merete aldri skulle reagert på Løgnaslaget sin Nazibetegnelse med annet enn et skuldertrekk og tatt det som en erkjennelse av at hun sto opp for sin egen rett til å velge sine kunder.

Men i denne saken er jeg 100% enig med henne og håper hun vinner frem. Facebook er en monopolist i praksis som burde ha som eneste begrensing for ytringer av sine brukere at de lå innenfor lovens ramme og i hvert enkelt tilfelle kun kunne fjernes og ilegge bruker utestengelse når dom var felt i rettsvesenet.

Stopp Facebook fra å spionere på nettbruken din

Linken over viser hvordan du kan isolere Facebook på egen maskin slik at den ikke får se hvor ellers på nettet du beveger deg. Har ikke forsøkt den selv siden jeg kun er på Facebook med en liten og passiv konto. Er luta lei av all banningen hver gang jeg la ut artikler.

Til slutt: Stå på Merete – Du har fått en ny fan i meg:)