Merete «Nazi-Frisør» Hodne med omkamp mot Løgnaslaget i lagmannsretten – Det komplette idioti

Løgnaslaget og Merete Hodne – av Løgnaslaget kalt «Nazi-Frisør»

Bildet over er en skjermdump fra Dagsavisen sin artikkel om den første rettssaken mellom Merete «Nazi-Frisør» Hodne og Løgnaslaget:

Merete Hodne saksøker Løgnaslaget for å ha kalt henne «nazifrisør»

Merete tapte heldigvis den første saken så det suste, men anken til lagmannsrett ble tatt til følge og i dag startet ankesaken:

Dagbladet om ankesaken

Personlig er jeg av den oppfatning at Merete må være noe av det dummeste kvinnfolknautet som går i to sko. Og det sier ikke så rent lite. Ordet Nazi brukt om en patriot, som hun virker å være, er den høyeste ærestittelen hun kan få.

Og så roter hun det til for seg og alle andre patrioter på denne måten. Triste greier.

Mitt håp er derfor at Merete taper så det suser i Lagmannsretten også slik at ordet Nazi alminneliggjøres i en så generell sammenheng Løgnaslaget har brukt ordet.

Men sikkert er det ikke. Makteliten i landet har et stort motiv for å gi Merete rett og dømme Løgnaslaget siden det vil rettslig på nytt gjøre «Nazi»-ordet virkningsfullt som hersketeknikk.