Nasjonal-Sosialistene splitter seg i to – Vanviddet brer seg – eller Fake News???

Nordisk Styrke – «Meine Ehre heisst Untreue»

Når Krybben er tom bites Hestene.

Vet du noe om saken så legg inn en kommentar til opplysning.

Nasjonal-Sosialistene i Norden som hittil har vært organisert i DNM har nå splittet seg i to. Splintergruppen virker å være lei Homolobby-virksomheten til Nordfront og vil ha noe mere radikalt på banen. Håper i alle fall jeg for Nordfront har så langt i mine øyne fremstått som kontrollert opposisjon i form av en tannløs speidersekt.

Ny NS-gruppering: «Nordisk Styrke»

Så langt virker det for meg som det er den vanlige frustrasjonen hvor det nye er som det gamle da det startet og vil bli som det gamle innen kort tid.

Så langt er det eneste som er demonstrert at NS-grupper ikke vet hva begrepene Ære og Lojalitet betyr i praksis. Men fleksibilitet er vel det man minst kan vente å finne i en bevegelse som forsøker å kopiere NS-bevegelsen som tapte kampen om Europa for snart 100 år siden.

Nettsiden til Nordisk Styrke virker like fjern som den til Nordfront og intet som står der tyder på at erfaringene fra 1960-og -70-tallets USA har sunket inn og blitt analysert. Commander Rockwell, William Pierce, Joseph Tomassi og Robert Mathews burde ha noe å si dagens NS-folk, men det ser ikke slik ut.

Tvertimot: Her er det tilbake til Start.