Nasjonalisme ~= Verdi-konservatisme ~= Nazisme == Globalismens og Kultur-marxismens Antagonist

Nasjonalismens Leder, Adolf Hitler, hyldes av Folket

Resett fungerer som septikktank for anonyme kloakkrotter som er for feige til å stå fram med sine forskrudde meninger i egne navn. VOX virker som en av dem.

Resett har fått opp tempoet og temperaturen i den offentlige debatt på Nazi-siden og samfunnets reaksjoner har ikke uteblitt. Resett svarer da med en anonym artikkel av signaturen VOX som virker som den er skrevet kun med èn hensikt for øyet: Avspore fra å sette fokus på de internasjonale jødenes rolle i Globalismen eller Kulturmarxismen:

Globalsosialismen er nazismens fetter

Hele hensikten med overskriften og artikkelen må være å diskreditere all verdi-konservatisme og fjerne den fra sine dype nasjonalistiske (Nazistiske) røtter.

For mange år siden oversatte jeg noen av den moderne Nasjonalismens eller Verdi-konservatismens eller Nasjonal-konservatismens Grunnlegger, Adolf Hitler, sine mange taler.

I denne sammenhengen kan det passe med å lese Hitler’s tale til den Verdi-Konservative NS-ungdommen den 22. juli 1922 i München:

Adolf Hitler: Fri Stat eller Slaveri

Talen er like aktuell i dag som den var det den gang og husk: Den som ikke kan og forstår historien faller som lette ofre for jødesleikende demagoger og propagandister som Resett sine Kloakkrotter i spalter og kommentarfelt.