Nasjonalistfemsene lider av AED – Arrested Emotional Development

AED – Arrested Emotional Development Illustrasjonsfoto fra artikkelen – skjermdump

Hva skyldes at menn og spesielt nasjonalister og høyrecuckservative oppfører seg som femser? Er det genetisk utvikling, er det Soy-boys, altså ligger det i maten, eller er det AED – Arrested Emotional Development, altså på det psykiske utviklingsplanet.

Det er verdt å analysere forholdet grundig for løser vi ikke den gåten slik at vi kan sette inn mottiltak er kampen tapt for lenge siden. Russia Insider har en generell artikkel om begrepet AED basert på amerikanske forhold:

Russia Insider om AED

For å gå rett på konklusjonen: De nasjonalistiske organisasjonene som vil komme noen vei må organisere seg meget stramt og påta seg å lede feminin, mentalt umoden og psykisk uutviklet norsk ungdom over i en voksen maskulin verden. Det gjøres ikke med å be dem lese en bok eller se en Youtube-video.

Jeg står til tjeneste for å hjelpe dere i gang om dere ønsker det.