Nasjonalkonservativ my Ass – Cuckservativ udugelighet og intet annet

Logo for Lykten.no

Gled dere, Nasjonalkonservative, for nå kommer et nytt «Nasjonalkonservativt» parti og se som et lys i mørket kommer en ny «Nasjonalkonservativ» nettavis som skal lyse vei for andre «Nasjonalkonservative» loosere.

Ja, noe annet enn cuckservative loosere kan jeg ikke se dem som, Henrik Arnesen i Lykten og Sverre Høegh Krohn i partiet «De Nasjonalkonservative» under dannelse.

At de gidder. Ikke bare er det tafatt og tufsete, men Lykten er mange år etter at Fyret ble startet og ble en stor suksess. Ledelsen i Fyret/Frie Ord hadde vett nok til å legge ned mens de var høyt oppe for nederlag og undergang lå foran dem.

Men dagens cuckservative «Nasjonalkonservative» er så blåst i knollen at de ikke forstår når et tog er gått og ikke settes opp igjen. Med Resett på banen og den suksessen de har hatt er toget gått for generelle «Nasjonalkonservative» nettaviser uten kapital og leserbase og parti og hva annet som trengs for å ha suksess.

Det eneste jeg ser for meg som det er forsvarlig å etablere er et såkalt cluster av forskjellige spesialiserte grupperinger som jobber i sideplasserte sektorer hvor et politisk parti og en eneste nettavis har senterplassen.

GPP eller Generelt Piss-Preik har vi hatt altfor mye av, ja, vi har nesten ikke annet på nasjonalistsiden, inklusive alt fra Nordfront til altså Lykten. Det er pr idag en taperbransje av verste slaget.

Jeg nevnte Resett som en del av Nasjonalkonservativ satsing, men de er integrerings- og assimileringsorienterte og faller derfor utenfor på et sentralt punkt. Likevel knuser de alle andre nasjonalistaviser og nettsteder i fillebiter.

Mitt forslag slik ståa er pr idag: Alliansen med Lysglimt som leder innkaller alle disse nasjonalkonservative blekkene og får dem til å gå sammen til en som så gir sin fulle støtte til Alliansen. Vi andre som driver sektorvirksomhet som Vigrid eller private blogger som denne tilpasser oss til Alliansen og dens nye avis.

Hvorfor Alliansen og Lysglimt siden Lysglimt nekter å organisere en stram gruppering? Jo, det er så enkelt som Napoleon en gang sa det: «Det er Mannen og ikke mennene som teller». Den eneste Mannen som jeg i dag kan se på hele Høyresiden som kan lede et slikt parti basert på de personlige egenskapene et nullparti trenger i starten er Lysglimt.