NAtoZIonisme + AZOV = NAZI-dritt og Folkemord

Azovbataljonen sitt skrytebilde

Folkemord på Nordiske russere i Novorossia

Kievjuntaen og dens nazibataljoner med Azov i spissen er igjen aktuelle i media med de siste hendelsene rundt Kertsj-stredet og Rødal sin tale hos Intermarium-seminaret arrangert av Azov i Kiev.

Artikkelen jeg linker til over ble skrevet ettervinteren 2015 og er altså snart fem år gammel, men like aktuell, ja faktisk mere, enn den gangen.

Stadig flere nasjonalister lar seg lure inn i den russofobiske hjernetåken massemedia har hjernevasket dem med. Resultatet vil vise seg og det vil være ille.