Noen tanker om Jødeproblemet av Ingar Holst

Jøder tilraner seg Fedrelandets Rikdom

Ingar har skrevet følgende tekst i kommentarfeltet til en av artiklene på bloggen her som jeg løfter ut til egen artikkel.

Bildet er en opplysningsplaket på russisk om Jødene som Rotter som raner til seg Fedrelandets Rikdommer. Da folket og Tsaren ble lei av Jødenes parasittiske grådighet innførte Russland en politikk fra rundt 1850 av som vingeklippet de jødiske parasittrottene sin makt over de russiske bøndene.

Det endte med at jødekrefter myrdet Tsar Alexander i 1881 hvor russerne slo tilbake og hundretusener av jøderotter flyktet til USA, England og Frankrike og andre vestlige land.

Deres etterfølgere og tilhengere blant andre jøder og zionister står idag bak den politikken Ingar skriver om:

Om Jødeproblemet

av Ingar Holst.

Globalismen og dens redsler er tett knyttet sammen med jødisk kultur og jødisk religion. De viktigste bankene, mediene og overnasjonale organisasjonene som fremmer globalismen er enten eiet av jøder, eller tungt infiltrert av jøder, eller de som ikke er det arbeider likevel uansett for jødiske politiske mål. Selv om hverken Erna Solberg eller Jens Stoltenberg er jøder, gikk Stoltenberg med på angrepet på Libya og Solberg har sendt norske soldater til Syria.

Både krigen mot Libya og krigen mot Syria er det kun jødene som tjener på: At det å ødelegge de muslimske landene rundt Israel skaper millioner av flyktninger til Europa er disse menneskene villige til å akseptere. Samtidig har Euroen og EU-samarbeidet ødelagt de europeiske nasjonalstatene, så de ikke lenger er i stand til å hevde sine egne grenser. Topplederne for ECB og IMF er nesten alle sammen tidligere ansatte i Goldmann-Sachs.

Både ødeleggelsen av Europa og ødeleggelsen av mange av de muslimske landene nær Europa er altså direkte konsekvenser av jødisk infiltrasjon. De som hevder å være uenig i dette kan jo begynne med å forklare meg hvilke strategiske interesser Norge har av å støtte Al-Qaeda i Syria og i Libya og hvilke interesser Norge har av å finansiere opiumsindustrien i Afghanistan?

Faktum er at Norge alltid har fulgt USAs utenrikspolitikk, som er styrt av religiøse jøder. Jødeproblemet er derfor det største og mest grunnleggende politiske problemet i dagens Norge. Jødeproblemet truer selve eksistensgrunnlaget til vår nasjon. De fleste andre politiske problemer har jødeproblemet som hovedårsak, og de politiske problemer som ikke springer ut av jødeproblemet er for bagateller å regne.

Det spiller ingen rolle om jødene befinner seg i synagogen i Oslo, i Palestina, i Langley, Virginia, eller i New York. Jødeproblemet er et internasjonalt problem, som rammer de fleste land i verden og som krever internasjonalt samarbeide for å kunne løses.

Artikkel slutt.