Nordfront / Frihetskamp overrasker. Fra ortodoks NS-femsesekt til aktiv Kamp mot Jødisk Parasittisme?

Kamp mot Jødisk Parasittisme – Skjermdump

Hvis den kampanjen Nordfront/Frihetskamp nå har annonsert og satt i gang virkelig betyr en dreining fra å være en NS-Femsesekt til en aktiv kampgruppe mot Jødisk Parasittisme er det bare å Gratulere.

Så langt har jeg regnet Nordfront son en del av den kontrollerte opposisjonen i Norge og med god grunn. Nå skal det mer til før jeg forandrer den oppfatningen, men det siste tiltaket deres lover godt. Men det vil kun fremtiden vise.

Folkeopplysningskampanje mot «holocaust»-bløffen over hele Norge

Skal kampanjen ha noe annet mål enn å markere seg overfladisk anbefaler jeg Nordfront å samle alt det stoffet de har om HoloCa$h under en fane som de viser til. Ellers er det bare en gimmick.

Uansett har Nordfront gitt en klar utfordring til blant annet Lysglimt og Alliansen. Lysglimt er stemplet antisemitt og HoloCa$h-benekter av Løgn-Media og har kun en vei fram: Full kamp mot den parasittiske jødedommen og deres HoloCa$h-svindel.

Lysglimt og Nordfront bør innlede et tett samarbeide om saken. Med Nordfront som meta-politisk gruppe sammen med Alliansen som politisk parti som kan profitere på folkeopplysningen ved valg.

Opplysning i seg seg er verdiløst uten at det fører til et eller annet konkret politisk resultat.

Et annet alternativ for Nordfront er at de selv gjør hva «Der Führer» gjorde: Starte et eget politisk parti. Men det våger de seg nok ikke på. For å si det med Ludvig: «Det er farlig, det».