Nordisk Åndskamp mot Jødisk Materialisme – Quisling taler i mars 1941

Kong Sviatoslav av Rus-kongedømmet dreper en Khazarjøde

Jødene er de Nordiske folks evige dødsfiender. Vidkun Quislings tale i Frankfurt 28. mars 1941 med tittelen «Kampen mellom Arier og Jødemakt»!

Dagens sivilisasjonskamp er kun en fortsettelse av den mange tusen årige kampen mellom Arisk Åndsmakt og Jødisk dødskult og materialisme.

En av vårt folks fremste intellektuelle åndshøvdinger, Vidkun Quisling, holdt flere taler hvor dette temaet var sentralt. Jeg presenterer en av dem her og kommer tilbake med flere etterhvert:

Vidkun Quisling: Kampen mellom Arier og Jødemakt

Vil du være med å føre vårt folks eksistenskamp videre? Meld deg i så fall til tjeneste!

Vinner vi ikke Åndskampen kan vi ikke vinne den Totale kampen heller!